YAŞLILIK AYLIĞI

T. C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2006/11879 E., 2006/11666 K. İSPAT KÜLFETİ İTİRAZIN İPTALİ KURUM ZARARININ TAZMİNİ YAŞLILIK AYLIĞI “İçtihat Metni” İcra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamı ve % 40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilâmda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davacı ve davalılardan Gürkan […]

İşçi vefat etse de tazminat ödenir.

* Babam bir işyerinde yaklaşık 7 yıldır sigortalı olarak çalışmakta iken, hafta tatilinde trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalıştığı işyeri vefat nedeniyle tazminat öder mi? Tazminat hakkımız var mı? Bunu nasıl talep edebiliriz? 5…646800 Nolu SMS Öncelikle başınız sağolsun. İş Kanunu’na göre, işçinin ölümü halinde kanuni mirasçıları kıdem tazminatına hak kazanır. Bunun için veraset ilamı ile birlikte […]

İşveren işçinin istifasını kabul etmek zorunda mı?

 İşyerinden 1 Eylül 2012 tarihinde istifa ettim. Başka yerden transfer teklifi aldım.İstifa mektubumu insan kaynakları bölümüne tek kopya olarak elden verdim. Şirketin bu istifayı kabul etmeme gibi bir lüksü var mı? 5…110307 Nolu SMS İş Kanunu’na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü vardır. İşyerindeki kıdemi 6 aya […]

İşten kaynaklı hastalıklar tazminat nedeni.

 5.5 yıldır aynı işyerinde çalışmaktayım. Burada depo sorumlusu olarak görev yapıyorum. Ancak bazen koli taşımaktan çok yoruluyorum. Aort darlığı ve romatizmal kalp kapak hastalığım var, iş ağır geliyor.İşyerine hastane raporunu gösterip, tazminat alarak işi bırakabilir miyim? A.B.  İş Kanunu’na göre; çalışan işçi; a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin […]

Sakatlık maaşı için 3600 prim gün gerekmektedir.

Babam 01.01.1960 doğumlu, sigortaya giriş tarihi 05.08.1977. Yıllarca sigortasız çalıştığı için şu an 1200 günü bulunmaktadır. Fakat gözündeki rahatsızlıktan dolayı askerlik yapmadı. Babam ne zaman emekli olabilir? Gökay ÇALMA Babanız için en erken emeklilik, sakatlık maaşıdır. Sakatlık maaşı için de önce bağlı olduğunuz vergi dairesinden vergi indirim raporu almanız gerekmektedir. İlgili vergi dairesi, yapılacak işlemlerden sonra […]

SGK DENETMENLERİ DENETİMDE ETKİNDİR.

26.05.2011 Tarihli RG yayımlanan Sosyal Güvenlik Denetmenliği  Görev ve Çalışma Esasları ile ilgili yönetmelik yayınlanmıştır. SGK Denetmenlerinin göreve alınma ve görevde yükselme hallerini incelediğimizde müfettişler gibi sıkı bir sınava tabi tutuluyorlar.Aslında denetmenler tıpkı müfettişler gibi yetiştiriliyorlar. Denetmen ve Yardımcılarının Başlıca Görevleri Nedir? Denetmen ve denetmen yardımcıları, sosyal güvenlik merkez müdürlüğünden intikal eden denetim gerekçeleri de dâhil, […]

SGK REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNE BAKALIM

10/08/2007 Tarihli RG yayınlanarak SOSYAL GÜVENLİK KURUMU REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. Rehberlik  ve Teftiş Başkanlıkları Nerede Kurulmuştur? Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merkezidir. […]

İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNE BAKIŞ

  Üç gün boyunca siz okurlarıma Teftiş ve Rehberlik Başkanlıklarını,Denetmenlerin yönetmenliklerini inceleyeceğiz. Özel Sektördeki İnsan Kaynakları çalışanları için  özetlenerek sunulmuştur.Bu yönetmelik bilgileri ışığında eksikliklerini tamamlayarak gözden geçirmeleri gerekir. Bu konuda ÇSGB,SGK Yönetmelik,Tebliğ,Genelge ve Genel Yazılarını dikkatlice incelemeleri gerekiyor. 2013 yılı Denetim açısından sıkı geçecektir. Özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği,Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunları ,diğer düzenlemeler 2013 yılında uygulamaya […]

Engelli emeklisi çalışabilir.

Cevap: Yakup Bey, emekli aylığı bağlandıktan sonra vergi mükellefi olarak serbest çalışanların aylıkları kesilmez. Sadece bu kişilerin emekli aylığından %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Eğer bir işverene bağımlı olarak çalışırlarsa bu kez aylıklarını kesinti olmaksızın alırlar ve destek primleri işverenleri tarafından ödenir. Sadece emeklilik sonrası kamu kurumlarında çalışmaları halinde emekli aylıkları kesilir. Bu konuda […]

250 bin memura ikramiye yok.

Konu iki defa Anayasa Mahkemesi’nin önüne gitti, her ikisinde de yüksek mahkeme ödenmesi yönünde karar verdi. Son karardan sonra yapılan 29 Ocak 2012 tarihli düzenlemede ise yasa koyucu mealen “İkramiye öderiz ancak istifa eden memur, 1475 Sayılı Kanun’daki kıdem tazminatına hak kazandıran şartlarla işinden ayrılmışsa öderiz” dedi. Yani istifa eden işçiye hangi şartlarla kıdem tazminatı ödeniyorsa, memura […]