İhbar tazminatının hesaplanması

Kanun koyucu, mevcut bir iş ilişkisinin sona ermesi ile işverenin ve işçinin içine düşeceği durumu hafifletmek için iş akdini sona erdirecek taraf için bazı yükümlülükler getirmiştir. Belirsiz süreli bir sözleşmenin tarafı, akdi sona erdirmek istediği zaman karşı tarafa kanunda belirtilen önelleri vermek zorundadır. İş akdini sona erdiren işçi, önel süresince işyerinde çalışacaktır. Bu dönemde, işveren […]

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri

Gelir İdaresi’nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum. Son zamanlarda yayımlanan binlerce özelge arasından seçtiğim bazılarının kısa özetleri aşağıda yer almaktadır. Kamu idare ve müesseselerden olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz(21.02.2012 tarih ve 282 sayılı özelge) Şüpheli alacak karşılığı ayrılmasındaki temel unsur, oluşması beklenen bir zararın varlığıdır. Kamu […]

Engelliler Bağ-Kur’dan da “erken” emekli olabiliyor

İsmi MahfuzBen yüzde 42 engelliyim, iş yeri açıp, ticarete atılmayı düşünüyorum. Engelli olmanın bana emeklilik açılışında ne gibi avantajları olabilir. CEVAP: Sayın okuyucumuz, Bağ-Kur (4/b) sigortalılarından engelli olduğu için SSK’lılar (4/a) gibi erken emekli olamayanlara da 5510 sayılı Kanun ile ilk defa erken emeklilik hakkı getirildi. Uygulamaya göre, ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce malûl […]

Beş yıl yemeden içmeden yaşayan adama müjde

BEŞ yıl yemeden içmeden yaşayan adamı biliyorsunuz. Bütün suçu “inşaatçı” olmasıydı ve bu nedenle zor durumdaydı! İnşaat beş yıl sürse, beş yıl kâr dağıtılamıyordu. Zor durumda olduğu yetmiyormuş gibi, Yeni Türk Ticaret Kanunu şirketten borç para çektiğinde bir de “hapis cezası” getirmişti! SİMİT VE ÇORBA BİLE YASAK 1 Temmuz 2012’den itibaren, inşaat şirketinden ortağı “bir […]

İş tanımıbelirlenmiş mesleklerin sayısı

İş tanımı ve standardı belirlenmiş mesleklerin sayısı 284’e yükseldi Dünya Bir mesleğin başarıyla yapılabilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normları ifade eden, ulusal meslek standardına sahip meslek sayısı 284 oldu. ANKARA – Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, iş tanımı ve standardı belirlenmiş meslek sayısı […]

Emekli zamlı maaşı ne zaman alacak?

Memur emeklilerinin zamlı maaşlarını alacağı gün belli oldu. Memur emeklileri ile adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alanlara, 1 Ocak-30 Haziran 2012 dönemine ait yüzde 4 oranındaki zamfarkları ile yüzde 2,25 oranındaki geç ödemefarkları 22 Haziran’da ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yapılan açıklamada, 5434 sayılı Emekli SandığıKanunu’nun mülga hükümlerine göre emekli, adi malullük, […]

HAZİRAN SICAĞINDA SERİNLETEN MÜJDE AF KANUNLAŞTI

15.Haziran.2012 Tarihli RG 28324 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yüzyılın en geniş kapsamlı olduğu söylenen 6111 sayılı Af yasası aslında sorunlu olan Kamu alacaklarının tahsil edilmesini hedef almıştı. Yazılarımızda daima brüt değerlere göre başarılı olduğu söylenen yapılandırmanın aslında reel olarak Kamu İdaresine dönüşüne baktığımızda, istenilen boyutları karşılamadığını hatta bu konuda SGK’nun borçlulara ısrarla yapılandırmaya devam edin […]

5 yılı dolduran işçi 20 gün izin kullanır mı?

İzinler işçi-işveren arasında sorun yaşanan konuların başında geliyor. Okurumuz Yakup Bey de diyor ki; “Ben bir iş yerine 08.02.2007’de girdim. 5 yıldan fazla oluyor. İş yeri iznin 20 güne uzamıyor diyor. Ağustosta izne çıkacağım ne yapmam lazım?” İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi ve yaşına bakılarak belirlenmektedir. Hizmet süresi; a) Bir yıldan beş […]

–Kıdem tazminatında teşhis ile tedavi uymuyor

Kıdem tazminatında teşhis ile tedavi uymuyor   Doktora gidiyorsunuz ve size soğuk algınlığı teşhisi koyup, tedavi olarak da kolunuzu keseceğiz dese ne dersiniz? Tıpkı bunun gibi mevcut 60 yıldır klasikleşmiş kıdem tazminatının bazı sorunları var ama tedavisi fon değil…   “Allahım kendim için bir şey istiyorsam namerdim sen anneme güzel bir gelin nasip et “ […]

Yeni teşvik sisteminde istihdam teşvikleri

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip onay için Cumhurbaşkanlığına gönderilen 6322 sayılı Kanunda yeni teşvik sistemine ilişkin olarak yer alan indirimli Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi iadesine ilişkin yasal düzenlemeleri geçtiğimiz hafta yazmıştık. Bugün, yatırımcının üzerindeki istihdam kaynaklı yüklerin azaltılması bağlamında sağlanan gelir vergisi stopaj teşviki ile sigorta prim teşvikini mercek altına alacağız.   GELİR VERGİSİ STOPAJI […]