Ö. Kalay Kıdem tazminatı almak için, evlilik nedeniyle istifalarda ihbar süresi var mıdır? Hayırlı günler diliyorum. CEVAP: Kadın işçiler, evlendikten sonra bir yıl içinde iş sözleşmesini feshetmeleri halinde kıdem tazminatına hak kazanmaktadırlar. Bu hak, sadece kadın işçiye verilmiştir. Gerek uygulamada, gerekse de yargı kararlarında kadın işçinin evlenme nedeniyle işten ayrılırken herhangi bir ihbar süresi vermesine […]

Çalışırken izin parası ödenmez

7 yıldan beri bir deri şirketinde çalışmaktayım. Senelik izin istiyorum, işveren bu süre içinde ‘Benim izin parası verecek param yok’ diyor. Yasal olarak bunu talep edebilir miyim? Ne yapmam gerekiyor? 5…263023 Nolu SMS İş Kanunu’na göre işverenin yıllık izin kullandırması esastır. İş sözleşmesi sona ermeden de çalışırken izin parası ödenmez. Bu nedenle çalışırken izin parası […]

Emeklilikte 25 yıl şartına dikkat!

01.01.1960 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15.05.1992. Bağ-Kur’dan 1750 günüm var. Bağ-Kur’um dondu. Sigortadan 3600 günüm bulunuyor. Şu an çalışıyorum. Daha erken emekli olmam için askerliğin ne kadarını yatırmam lazım? Mahmut Nedim CANÇELİK 25 yıl, 53 yaş, 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. Tam 12 aylık askerlik borçlanması yapmanız halinde 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim […]

Tazminat almak çalışanın yasal hakkıdır

SSK’dan emekli oldum. 3 yıldır bir işyerinde çalışıyorum. İşveren çıkardığında kıdem tazminatı alabilir miyim? Emeklilik, tazminat almama engel mi? A.K. Emekli olup da tekrar çalışanlarında, diğer işçiler gibi kanuni şartları taşımaları halinde, kıdem tazminatına hakları vardır. İşverenlikçe işten haksız çıkartılmanız halinde ya da İş Kanunu’nda belirtilen haklı bir sebeple (işverenin ücretinizi zamanında ödememesi, eksik ödemesi, […]

Rapor Alınan Değil, Verilen Bir Haktır

Rapor Alınan Değil, Verilen Bir Haktır Soru: 15 yıllık devlet memuruyum. 10+10+10+10 şeklinde 40 güne kadar peş peşe rapor alabiliyor muyuz? Ersin S. Cevap: Önemli bir yanlış anlaşılmayı peşinen belirteyim. Rapor hastalığa bağlıdır. Bu nedenle rapor alınmaz, hekim raporuyla hastalığa bağlı olarak verilir. Mevzuata göre memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on […]

SUT SON DEĞİŞİKLİKLER

28.07.2012 Tarihli RG 28367 sayısında SUT değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklikler ile SUT bazı düzenlemeler revize edilmiştir.Kısacana önemli olan değişiklikleri sizinle paylaşıyorum. Özel sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemlerine ikinci fıkra eklenmiştir. Kurum, sağlık hizmetinin sunulduğu il, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, sağlık hizmeti ihtiyacının resmi sağlık hizmeti sunucularında karşılanıp karşılanmaması, hizmetin niteliği […]

Devlet emekliliği teşvik mi edecek?

Okurumuz Ömer Kılınç, “Emekliliği teşvik için devletin askerlik borçlanmasını üstleneceğini duydum, doğruluk payı nedir? Ben özel sektör çalışanıyım emekliliği hak etmiş durumdayım. Askerliği borçlansam menfaatime olur mu?” diye soruyor.Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlandırılması mümkündür. Askerlik yapmayanlar, askerlikten muaf tutulanlar askerlik borçlanması yapamazlar. Askerlik borçlanması en fazla askerlik […]

Doğum parası net ücrete yakındır–Bir kez daha haklı çıktık

Doğum parası net ücrete yakındır   Doğumdan önceki 8 ve sonrası 8 hafta analık iznine ayrılan sigortalı kadına SGK, işe gitmediği her gün için brüt ücretinin üçte ikisi kadar geçici iş göremezlik ödeneği öder….   Ali bey, iki sorum olacaktı. Şöyle ki: Doğum iznine ayrılınca sigorta çalışana bir miktar para veriyormuş. Çalışan sigortanın verdiği para […]

Mali Tatil bitti 7 günlük ek süreyi kaçırmayın

2012 yılı için mali tatil 02.07.2012 Pazartesi günü başlamış ve 20.07.2012 Cuma günü sona ermiştir. Mali tatil bitimi sonrası yerine getirilemeyen yükümlülükler için 27.07.2012 Cuma günü son gündür. Mali Tatil Kapsamında Yer Alan Yükümlülükler: 1) İşyeri Bildirgesi 2) İşe Giriş Bildirgesi 3) İşten Çıkış Bildirgesi 4)Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi İlk defa bir sigortalının iş […]

TEMMUZ DÖNEMİ KIDEM TAZMİNATI,ÇOCUK,AİLE YARDIMLARI-SİZDEN GELEN SORULAR

TEMMUZ DÖNEMİ KIDEM TAZMİNATI ,ÇOCUK,AİLE YARDIMLARI-SİZDEN GELEN SORULAR 1 Haziran 2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 Mayıs 2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154.maddesi uyarınca kıdem tazminatı tavanının hesaplanmasında kullanılan aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık […]