Emekli Aylığı Hesabında Aylık Bağlama Oranının Etkisi.

Soru: SSK emekli aylığı hesabında emeklilik oranı 2000 ile 2008 Ekim tarihleri arası yüzde 90 olabilir mi? Sami A. Cevap: Hem tamamen 5510 sayılı Kanun kapsamında bağlanacak aylıklarda hem de SSK emekli aylığı hesaplamasında prime esas matrahlardan sonra, Bağ-Kur emekli aylığı hesaplamasında basamak sürelerinden sonra, Emekli Sandığı emekli aylıklarında da ek göstergeden sonra en önemli […]

Şirketler büyüdükçe yükümlülükleri artıyor .

İşletmelerin işçi sayısı arttıkça yükümlülükleri de artıyor. Hatta bazı işadamı dostlarımızla konuştuğumuzda yasal yüklerin her geçen gün arttığından yakınılıyor. Bazen, “yeni bir yasa çıkmış, artık özürlü de çalıştıracakmışız ya da bir yasal zorunluluğu anlattığımızda şimdiye kadar bu yoktu yeni mi geldi?” diyen işadamı dostlarıma hep gülüyorum. Diyorum ki, bunlar yeni gelmedi, siz büyüdünüz. İşte şirketlerin […]

SGK, emeklilik için üç yıldır boşuna bekletmiş–SGK yaşlılıktan emeklilik zamanı hesaplayamıyormuş–Obez Okurumuzun sorunu çözüldü

Askerliğini yedeksubay olarak 08.09.1999 gününden önce ifa edenlerin işe giriş tarihleri yedek subaylık süresinin dörtte biri kadar geriye götürülerek emeklilik hesabı yapılır. İşe girişi erkekler de 08.09.1976, kadınlar da 08.09.1981’den önce olanlar en eski Kanuna göre emekli edilirler, yaş kademesine girmezler…   18.09.1954 doğumlu, inşaat mühendisiyim. 01.11.1976 günü SSK’lı oldum. 23.03.1978 günü de yedeksubay olarak […]

SGK, KADINLARI AHLAKSIZ HAYATA teşvik ediyor.

SGK, 1.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Yasa’nın 56’ın maddesine göre;” Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır…”. Ancak, “birlikte yaşamanın” ne olduğu ise mahkeme kararları ile belirlenmeye başladı….   SGK, Bir kadın vefat […]

Biricik kardeşime

Biricik kardeşime

    Kardeşim biliyorum bana çok kızıyorsun, haklısın her konuda size karşı boynum kıldan ince yıllardır gurbette yaşıyorsun. Evlenip gitmeden önce çalışmış olduğun onca günlerin boşuna gitmesin. Bu hükümetin ne yapacağı belli olmaz buralarda bir sürü dedikodu üretiliyor neden se yıllardır gurbette çalışıp didinip çalışarak , parasını ödeyerek emekli olanlar gözlerine çok gelmiş olacak ki […]

SGK DAN PRİM TAHSİLATLARINA İLİŞKİN DUYURU

  Kurumumuz bilgi işlem sistemlerinde yaşanan teknik sorunlar sebebiyle, son ödeme günü 31/10/2012 tarihi olan,5510 sy. Kanunun 4/1-a bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılara ilişkin, 6111 sayılı Kanun çerçevesinde yapılandırılan işveren sigorta primleri tahsilat işlemlerinin 07/11/2012 Çarşamba günü sonuna kadar, bunun dışındakalan her türlü prim ve diğer ödemelerin tahsilat işlemlerinin ise 02.11.2012 Cuma günü sonuna kadar uzatılmış […]

MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRMA ZORUNLULUĞU

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2009/5281 E.N , 2010/13730 K.N. İlgili Kavramlar MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRMA ZORUNLULUĞU İçtihat Metni Dava; trafik kazası sonucu yaralanan sigortalı için davacı Kurum tarafından yapılan tedavi ve iyileştirme giderleri ile geçici işgöremezlik ödeneğinin 506 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece; kaza tarihinde zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 33 UP […]