ÖLÜM AYLIKLARI İLE İLGİLİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2009/7798 E.N , 2010/15275 K.N. İlgili Kavramlar ÖLÜM AYLIKLARI İLE İLGİLİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İçtihat Metni Dava, davacının kesilen ölüm aylıklarının şimdilik 3.000 TL’si ile 3.000 TL manevi tazminatın faizleri ile tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz […]

İşçinin görevini sadakat ve özenle yapma borcu vardır.

* Bir sitede 6 senedir güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. 6 arkadaşız. Çalışanlardan biri, bizlere yalan söylüyor. “Hastaneye gidiyorum” diye gidiyor ve doktorun çalışabilir kağıdı vermesine rağmen, işe gelmeyip part time çalışmaya başlıyor. Bu kişi için nasıl bir yol izlemeliyiz? 5…620082 İş Kanunu’na göre işçinin sadakat ve işini özenle yapma borcu vardır. İşçi işyerine sürekli geç gelmeyi alışkanlık […]

İŞ KAZALARI SGK TARAFINDAN SORUŞTURMAYA TABİDİR.

Bugün özellikle eski adıyla SSK ,yeni adıyla 4-1(a)’lı sigortalının uğradığı İş Kazalarının,SGK tarafından  soruşturma kapsamında değerlendirilmesini ,işverenlere bilgi olması adına inceleyeceğiz.   SGK bildirilen İş Kazaları mercek altına alınarak soruşturma kapsamına alınıyor. SGK’na (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine) bildirilen bir olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hususunda bir karara varılabilmesi için, SGK’nca gerektiği taktirde, SGK denetim  memurları tarafından yada  SGK […]

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEÇİCİ MADDELERİNE BAKIŞ

7.Kasım.2012 Tarihli Resmi Gazete 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun Amacı; İşçi ve İşveren Sendikaları ile Konfederasyonların 1.)Kuruluşu, 2.)Yönetimi, 3.)İşleyişi, 4.)Denetlenmesi, 5.)Çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı […]