TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKANLARIN TÜRKİYEDE BORÇLANABİLECEĞİNE DAİR YARGITAY KARARININ TAM METNİ

İlgili Kanun / Madde3201 S.YHBK/3 T.CYARGITAY10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/18641 Karar No. 2009/13146 Tarihi: 14.07.2009     İZİNLE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA YURT DIŞI HİZMET BORÇLENMASIYAPABİLMEK  İÇİN BORÇLANMA TARİHİNDE TÜRK VATANDAŞI OLMA KAZANILMIŞ HAK İLKESİ VATANDAŞLIKTAN ÇIKMADAN ÖNCEKİSÜRENİN BORÇLANABİLECEĞİ ÖZETİ: Kazanılmış hak, kişinin bulunduğu statüden doğan, kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişiselniteliğe dönüşmüş haktır. Kazanılmış haklar […]

ALMANYA'DAKİ İLK ÇALIŞMA BAŞLANGICININ TÜRKİYE'DEKİ İLK ÇALIŞMA BAŞLANGICI SAYILACAĞINA VE BÖYLECE DAHA AZ PRİM BORÇLANMASI YAPILARAK EMEKLİLİK HAKKI KAZANILACAĞINA DAİR YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2008/4182 K. 2009/1528 T. 5.2.2009• YURT DIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMALARIN BORÇLANILMASI ( Bir Kimsenin Türk Sigortasına Girmeden Önce Bir Alman Rant Sigortasına Girmiş Olması Halinde Bu Tarih Türk Sigortası Başlangıç Tarihi Sayıldığı ) TÜRK SİGORTALILIĞINA GİRME ( Yurt Dışında Geçen Çalışmaların Borçlanılması – Bir Kimsenin Türk Sigortasına Girmeden Önce Bir Alman Rant Sigortasına Girmiş […]

Sgk İle Teb Arasındaki İlaç Alım Krizi Çözüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, “SGK ile TEB arasında yapılan protokol görüşmeleri mutabakatla sonuçlandı, protokol hükümleri 1 Temmuz 2015 tarihine kadar uygulanacak” dedi. Bakan Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı salonunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında yapılan görüşmenin ardından, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, Bakanlar Kurulu’ndan […]

SGK'ya zengin tarifesi

İstanbul’daki büyük özel hastanelerin muayene ve tetkik ücretlerinden aldığı yüzde 70’lik farkın tamamen kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.   Bugün’ün haberine göre özel hastaneler yeni sözleşme için SGK’ya iki ayrı talepte bulundu. Büyük hastaneler hastalardan yüzde 70’ten daha fazla katkı payı almak, küçükler ise fiyatlarına zam yapmak istediler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile özel hastaneler arasında yaşanan sözleşme pazarlığında […]

''İntibak'' Yasa Tasarısı Mecliste

2000 yılından önce emekli olanların maaşlarını düzeltmeyi öngören ve ”intibak” tasarısı olarak adlandırılan yasa tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, 2000 yılı sonrası gösterge esaslı sistemden, gelişme hızından pay alınan bir sisteme geçilmesiyle gelişme hızından pay alamayan emeklilerin intibakını düzenliyor. İntibak düzenlemesinden emeklinin yanı sıra malullük ve ölüm aylığı alan kişiler de yararlanacak. 2000 yılı öncesinde gösterge sistemine göre bağlanan malullük, […]

SGK, 37.951 kişiye ek ödeme yapacak

Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 79. maddesi uyarınca, harp malullerine, şehit dul ve yetimlerine, vazife malulü sayılanlara 2011 yılı için gereken ek ödemeler yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ‘tütün ikramiyesi’ olarak adlandırılan ve 37 bin 951 harp malulü ile şehit dul ve yetimini ilgilendiren 55 milyon 89 bin 556 liralık 2011 yılı ek ödemelerini 1 Şubat’tan itibaren […]

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA  İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1- 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında temel şartlardan birisi, Türkiye‟de ikamet etmektir.2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir. Buna göre; tutuklu ve hükümlüler, er, erbaş ve yedek subay okulu öğrencileri, yabancı bir ülkede sosyal sigortaya tabi olması nedeniyle sözleşmeli […]

Kıdem Tazminatıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler

1- Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?  1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin; 1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, 2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak […]

DUL VE YETİM AYLIKLARINA İLİŞİN SORU VE CEVAPLAR

1- Soru: Eşimden SSK’dan dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?Cevap: SSK ‘dan dul aylığı alanlar, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler. NOT: Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin olmaması halinde, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler. YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 66,67 ve 68. maddeleri 2- Soru: SSK […]

Memurlara kötü haber

Kamuda bir süre çalıştıktan sonra ayrılarak SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olan 300 bin kişin beklentisi boşa çıktı.       Kamuda bir süre çalıştıktan sonra ayrılarak SSK veya Bağ-Kur’lu statüsünde emekli olanlara kamudaki çalışmalarına ilişkinikramiye ödenmesini engelleyen yasa hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından ikinci kez iptaliyle umuda kapılan yaklaşık 300 bin kişinin beklentisi yine boşa çıktı. İptal […]