Devlet içinde DEVLET olmak

Dünyanın hiçbir yerinde böylesine acımasız, böylesine haksız, böylesine vurdumduymazlığın hüküm sürdüğü bir ülke yönetim anlayışının var olduğunu kabul etmek düşünmek mümkün değildir. Kendi kurallarını kendileri yaratanlar ,Adaletsizliklerin ve  hukuk dışı uygulamalarının sonuçlarının ağır bedellerini Ülke insanımızın  omuzlarına nasıl ve ne şekilde pervasızca yüklediklerini çok iyi bilmelidirler. Bilindiği gibi yaşanılan hayatın ayrılmaz bir parçası olan ve […]

Emeklilik tahsis ve talep uygulamalarında ayıklanamayan princin taşları artık ayıklanmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na emeklilik tahsis talebinde bulunan sigortalıların aşağıda belirtmiş bulunduğum hususlara dikkat etmelerinde yarar bulunmaktadır. Bu hususlar şunlardır. 1- Sigortalının farklı sigortalılık statülerinde zorunlu sigortalılık fiili hizmet süreleri mevcut ise; tahsis talep tarihinden geriye doğru ,2520 günlük fiili hizmet gün sayısı  tamamlanıncaya kadar geri gidilerek,fiili gün sayılarının tespitine dikkat etmeleri gerekmektedir.Son yedi yıl takvim […]

Sosyal güvenlikte ülkemizin gerçekleri

Sosyal Güvenlik Uygulamalarının yasaya ve Hukuka uygun bir şekilde yapılmasının temel ve en önemli gerekçeleri; Adaletli bir uygulama biçiminin ortaya konulması ve halkın kendi Anayasasında  belirleyip kabul ettiği,  Anayasa hükümlerinin yerine getirilmesi,toplumda uygulamalarla ilgili güven ortamının sağlanması, eşitlik ilkelerinin zaafa Uğramadan yasa ve hukuk güvencesi ve teminatı altında korunması gelmektedir.Ülke insanımızın yaşam biçiminin toplumsal düzendeki […]