6270 sayılı kanun metni

KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6270 Kabul Tarihi: 17/1/2012 MADDE 1 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 89 – Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan […]

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 06/04/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ KISIM:Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 –Bu Yönetmeliğin amacı, çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye […]

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29.03.1973, No: 7/6174Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.08.1971, No: 1475Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 09.04.1973, No: 14502Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 12, S. 1960 Madde 1 – Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların, hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri […]