SSK – SGK UYGULAMALARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2010/4114 E.N , 2011/13072 K.N. İlgili Kavramlar GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN TAHSİLİ SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN NE ZAMAN YİTİRİLMİŞ SAYILACAĞI İçtihat Metni Dava, davacının ücretsiz izinli iken sağlık raporu aldığı dönemde Kurum tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin davacıdan tahsiline ilişkin Kurum işleminin iptali ile davacının davalı Kuruma borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir […]

Almanya’da İlk İşe Giriş, Türkiye’de Mahkeme Kararıyla, Sigorta Başlangıcı Olarak Sayılıyor

SORU: Sayın Erhan bey gazetedeki yazılarınızı elimden geldiğince köşe yazılarınızı takip ediyorum. Sizden ricam benim bu konum hakkımda deytaylı bir bilgi yazarsanız söz veriyorum camimize yazınızı asıcam. Sorum şu: YURTDIŞI İŞE GİRİŞ TARİHİ sayılıyor dediniz ve benim araştırmalarımda evet doğru peki benim bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekecek ben de işe giriş tarihimi saydırarak […]

YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS KOŞULLARI

  YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/10-548 E.N , 2011/528 K.N. İlgili Kavramlar DİRENME KARARI KARAR DÜZELTME YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS KOŞULLARI İçtihat Metni Hukuk Genel Kurulunca incelenerek, dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Bilindiği üzere, direnme kararları üzerine verilen Hukuk Genel Kurulu kararlarına karşı karar düzeltme yolunun açık olup olmadığı hususu, öncelikle 1086 sayılı Hukuk Usulü […]

YAŞLILIK/EMEKLİLİK AYLIĞI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi 2012/6298 E.N , 2012/1054 K.N. İlgili Kavramlar AYLIK PRİMLERİN TAHSİLİ EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA YAŞLILIK AYLIĞI Özet 506 SAYILI KANUN’DA İŞÇİ HİSSESİNE İSABET EDEN PRİMİ İŞÇİNİN AYLIĞINDAN KESİP KENDİSİNE İSABET EDEN PRİMİ DE İLAVE EDEREK SGK’YA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENE, ÖDENMEYEN PRİMLERİ İŞVERENDEN TAHSİL ETME GÖREVİ DE SGK’YA VERİLMİŞ OLUP, SGK İŞVERENDEN HER […]

YAŞLILIK AYLIĞI

T. C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2006/11879 E., 2006/11666 K. İSPAT KÜLFETİ İTİRAZIN İPTALİ KURUM ZARARININ TAZMİNİ YAŞLILIK AYLIĞI “İçtihat Metni” İcra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamı ve % 40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilâmda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davacı ve davalılardan Gürkan […]

ÖLÜM AYLIKLARI İLE İLGİLİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2009/7798 E.N , 2010/15275 K.N. İlgili Kavramlar ÖLÜM AYLIKLARI İLE İLGİLİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İçtihat Metni Dava, davacının kesilen ölüm aylıklarının şimdilik 3.000 TL’si ile 3.000 TL manevi tazminatın faizleri ile tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz […]

MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRMA ZORUNLULUĞU

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2009/5281 E.N , 2010/13730 K.N. İlgili Kavramlar MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRMA ZORUNLULUĞU İçtihat Metni Dava; trafik kazası sonucu yaralanan sigortalı için davacı Kurum tarafından yapılan tedavi ve iyileştirme giderleri ile geçici işgöremezlik ödeneğinin 506 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece; kaza tarihinde zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 33 UP […]

ÖZEL SİGORTALARDA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2009/17926 E.N , 2010/3967 K.N. İlgili Kavramlar ÖZEL SİGORTALARDA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ İçtihat Metni Davacı vekili, 2022 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanan aylığın kesilmesine yönelik Kurum işleminin iptali ile hak edilen aylıkların yasal faiziyle birlikte alınmasını istemiştir. Mahkemece, davanın kabulü yönünde hüküm kurulmuştur. Hükmün, davalı SGK Başkanlığı vekili tarafından temyiz edilmesi […]

SİGORTALILIK TESCİLİNİN İPTALİ

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2011/8183 E.N , 2011/10864 K.N. İlgili Kavramlar SİGORTALILIK TESCİLİNİN İPTALİ İçtihat Metni Davacılar, ortak çocuğunun sigortalılık tescilini iptal eden Kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Hasan Özcan […]

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ,GÜÇSÜZ,KİMSESİZ VATANDAŞLARA AYLIK BAĞLANMASI

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2010/16468 E.N , 2011/6782 K.N. İlgili Kavramlar 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ Özet 65 YAŞIM DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İLE AKSİNE KURUM İŞLEMİNİN İPTALİNE İLİŞKİN SGK BAŞKANLIĞI (DEVREDİLEN […]