HAMİLE KADINLAR 90 GÜNÜ FİİLİ ÇALIŞARAK TAMAMLAMAK ZORUNDA

HAMİLE KADINLAR 90 GÜNÜ FİİLİ ÇALIŞARAK TAMAMLAMAK ZORUNDA Analık Sigortası yönünden, doğum öncesi istirahatinin başladığı tarihte yeterli prim ödeme gün sayısı (en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi) bulunmayan, ancak aynı maddenin (d) bendi gereğince sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışarak, eksik olan kısa vadeli sigorta primini doksan güne tamamlayan  […]