Devlet içinde DEVLET olmak

Dünyanın hiçbir yerinde böylesine acımasız, böylesine haksız, böylesine vurdumduymazlığın hüküm sürdüğü bir ülke yönetim anlayışının var olduğunu kabul etmek düşünmek mümkün değildir. Kendi kurallarını kendileri yaratanlar ,Adaletsizliklerin ve  hukuk dışı uygulamalarının sonuçlarının ağır bedellerini Ülke insanımızın  omuzlarına nasıl ve ne şekilde pervasızca yüklediklerini çok iyi bilmelidirler. Bilindiği gibi yaşanılan hayatın ayrılmaz bir parçası olan ve […]