Şirket ortakları SSK'lı olabilir mi?

Değerli okurlarım bugünkü yazımda yine güncel olan bir konuyu şirket ortaklarının, ortaklıkları devam ediyor iken, 4-a Kapsamında SSK Sigortalısı olabileceklerini açıklayacağım. 25.02.2011 tarih ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa bilindiği gibi, sadece borçların yapılandırılması ve matrah artırımı hususlarını içermiyor. Farklılık arz eden ve […]

MEB’deki memur öğretmen kadar aylık alacak—Memnun doktorlar sadece yandaşlar mı?

Memnun doktorlar sadece yandaşlar mı? Sayın Ali Tezel, “Sağlıkta yeni sistem konusunda doktorların kafası karışık” isimli yazınız beni çok şaşırttı. Yönetici konumunda olup birilerine hoş görünmek isteyen ya da zorunda olanlar dışında bu sisteme onaylayan hekimlerin olma ihtimali bana mantıklı gelmediği için size açık isimle yazan meslektaşımın ismini internetten araştırdım. Dr. Mehtap Şen isimli meslektaşımız, Tekirdağ sağlık il müdürü olan Dr. Mehtap Şen olabilir […]

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması  Sigortalının ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve baba hak sahibi olarak nitelendirilir. Ölüm sigortasından eş ve çocuklar ile belirli şartlar dahilinde sigortalının ana-babasına aylık bağlanır. Ölen sigortalının; – Erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın dul eşine, – Çalışmayan, çalışmaların?dan dolayı gelir veya aylık almayan çocuklarına, – Çalışamayacak […]

İşkazasında illiyet rabıtası önemlidir

İşkazasında illiyet rabıtası önemlidir Bir olayın işkazası sayılabilmesi için olay ile işyeri ve iş arasında illiyet bağı olması gerekmektedir. İşyerinde başlayıp işyeri önünde son bulan bıçaklama olayı sonrası ölüm işkazasıdır…. Ali bey kolay gelsin. Bir işletmede (markette ) çalışan işçi 17/07/2011’de dükkanın önünde bir tartışma sonucu bıçaklanarak öldürüldü bu kişinin 623 gün sigortası var  eşine maaş bağlanma […]