İşçinin haklı sebeple tazminatlı işi bırakma halleri–SSK’lı işe girersen Bağ-Kur devreye girmez

İşçinin haklı sebeple tazminatlı işi bırakma halleri 4857 sayılı İş Kanunu gereğince, kanunda yazan hallerde işçi, haklı sebeplerin oluştuğundan bahisle işini bırakıp, işverenden kıdem tazminatını isteyebilir… Bu hallerde tazminatın ödenmemesi halinde olayın İş Mahkemelerine intikal ettirilmesi gerekir… Ali Bey, 12/09/2011 tarihli Haber Türk gazetesinde yayınlanan kıdem tazminatı konulu yazınızda işçi haklı sebeple işi bırakırsa kıdem […]