SGK gizli belgelere ulaşıp gelir kadar prim isteyecek

GK gizli belgelere ulaşıp gelir kadar prim isteyecek İşte 2012 başından itibaren uygulanacak Zorunlu Genel Sağlık Sigortası ile başlayacak olan ‘Big Brother’ın ipuçları…01.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile ülke üzerindeki herkes istese de istemese de Zorunlu Genel Sağlık Sigortalısı (GSS) olmak zorundaydılar. Ancak, uygulamanın başlaması ile halktan gelecek tepkilerden çekinildiğinden uygulama önce 01.10.2010 […]