İşverenlerin iş kazası koşulları

Önceki yazılarımızda işçi olarak bir işyerinde çalışanların geçirdiği kazaların, sosyal güvenlik mevzuatı açısından iş kazası olarak kabul edilmesi için gereken koşulları tüm yönleriyle açıklamıştık. Bu gün aslında iş kazası halinde SGK tarafından kazazedelere yapılacak yardımlara değinmek istiyordum. Ama hemen yeri gelmişken, iş kazası sayılan halleri bir de bağımsız çalışan ve sigorta primlerini 5510 Sayılı Kanun’un […]