Gebelik muayeneleri yasaya göre bedavadır-Yabancı Bakıcıyı Bunlardan Seçin

Gebelik muayeneleri yasaya göre bedavadır   Tıpkı eski 506 sayılı Yasa’da olduğu gibi 5510 sayılı Yasa’da da gebelik muayeneleri bedavadır, hatta daha ötesi ilaçlardan yüzde 20’lik katkı payı bile alınamaz ama yasaya aykırı Sağlık Uygulama Tebliği gebeleri mağdur ediyor. Hem muayene parası hem de ilaç parası ödetiyor…   30 Eylül 2008 günü yürürlükten kaldırılan 506 […]