Yeni TTK İle Limited Şirketlere Müdür Seçilecek Tüzel Kişiler Dikkat

Değerli okurlarımız, bilindiği üzere, Yeni TTK’nın 623’üncü maddesi ile limited şirketlerde müdürler düzenlenmiştir. EskiTTK’ya göre, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdular. Limited şirket temsilcileri arasında bir hükmi şahıs bulunduğu takdirde, ancak o hükmi şahıs adına limited şirketin temsil ve idaresini üzerine almış bulunan hakiki şahıs limited şirketin temsilcisi olarak tescil ve ilan edilmekte idi. Yani müdür olan tüzel kişilik değil, o […]