2012'de fiş kesme sınırı 770 TL oldu

2012 vergi değişikliklerinin bir kısmı da esnaf, sanatkâr, serbest meslek erbabı, tüccar ve şirketlerle ilgili. Bunların 2012 yılı vergi tarifeleri yeniden belirlendi. Fiş kesme sınırı yükseltildi. Amortisman uygulaması ve defter tutma hadleri açıklandı. FİŞ-FATURA SINIRI 2011’de 700 TL olan fiş kesme sınırı, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren, 770 TL’ye yükseltildi. Buna göre, 2012’de, 770 TL’yi […]