VERASET İLAMINI NOTERLERDE DÜZENLEYEBİLECEKTİR.

VERASET İLAMINI NOTERLERDE DÜZENLEYEBİLECEKTİR.04.Ekim.2011 Tarihli RG/28074 sayısı ile Adalet Bakanlığının MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır. İnsanoğlu hayatın doğal akışı içinde doğar,büyür,yaşar ve ölür.Ölme olgusu ile birlikte bir takım kazançlar  üzerindeki tasarrufları kanuni mirasçılarına geçer.Bu işlemlerin yasal prosedüre göre yapılması için Mirasçılık belgesine sahip […]