İşçi de ihbar tazminatı ödeyebilir!

İşçinin iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından haklı bir neden (derhal fesih) olmaksızın feshedilebilmesi için, işverenin işçiye işyerindeki kıdemine göre, ya belli bir süre önceden bildirimde bulunması ya da bu süreye ait ücretin diğer tarafa peşin olarak ödemesi gerekmektedir. Bu düzenlemeye ihbar süresi ve ihbar tazminatı denilmektedir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer […]