SANDIKLARDA DEVREDİLİYOR

 Sandıklar da devrediliyor! SGK’dcm mektup var I Ocak 2012 itibariyle nüfusun tamamı genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Buna paralel olarak emeklilik sisteminde de tek çatı dönemi başlıyor. Bankalar, sigorta şirketleri, oda ve borsa emekli sandıkları da Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilecek. Böylece, 300 bin aktif prim ödeyeni, 100 bine yakın emeklisi olan sandıklardan çıkan 400 bin kişi SGK’lı olacak. Devir […]