Türk Yargısında Bilirkişilik

Yaşamımızdaki hukuki uyuşmazlıkları çözmekle görevli hakimin,sosyal ilişkilerin  karışıklığı karşısında uzmanlık sahibi kişilerden bilgi alması kaçınılmazdır.Ancak,hakime yardımcı olmakla görevli bilirkişilerin  özel ve teknik bilgi ile çözümlenecek sorunlarda başvurulması gerekmektedir. Örneğin,hakimin mesleğin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözülebilecek hukuki uyuşmazlıklarda bilirkişiye başvurulamayacağı açıktır.Buna karşın hakimlerimiz hemen her konuda bilirkişiye başvurduklarına ilişkin şikayetler de yaygın olarak dile […]