TARIM SSK GÜNCEL AÇIDAN BAKIŞ(YAZI DİZİSİ-1)

TARIM SSK GÜNCEL AÇIDAN BAKIŞ(YAZI DİZİSİ-1) 2008/Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin 6. fıkrası ile 2925 sayılı Kanunun; 1-5, 13-17, 33. maddeleri ile yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılmasına ilişkin 24. maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 6111 sayılı Kanun gereğince de 35. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 2925 sayılı Kanunun; Prim ödemelerine ilişkin 6. maddesinin (a) bendi “a) Primlerini gecikme cezası […]