SGK DAN PRİM TAHSİLATLARINA İLİŞKİN DUYURU

  Kurumumuz bilgi işlem sistemlerinde yaşanan teknik sorunlar sebebiyle, son ödeme günü 31/10/2012 tarihi olan,5510 sy. Kanunun 4/1-a bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılara ilişkin, 6111 sayılı Kanun çerçevesinde yapılandırılan işveren sigorta primleri tahsilat işlemlerinin 07/11/2012 Çarşamba günü sonuna kadar, bunun dışındakalan her türlü prim ve diğer ödemelerin tahsilat işlemlerinin ise 02.11.2012 Cuma günü sonuna kadar uzatılmış […]

Dizi-Film sanatçıları SSK’lı (4/A’lı) dır

Dizi-Film sanatçıları SSK’lı (4/A’lı) dır   5510 sayılı Kanun gereğince, dizi-film sanatçıları eski adıyla SSK’lı yapılmak zorundadır, aynı kişinin kendi adına serbest meslek kazanç vergi mükellefi olması bile bu durumu değiştirmez…Ben de dizi yapımcıları lehine genel yazı imzalayan SGK Başkanına ders vermek adına konuyu açıklama gereği duydum…     5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel […]

Yeni teşvik sistemi – sigorta primi desteği

Yeni yatırım teşvik ve destekleriyle ilgili seri makalelere devam ediyoruz. Bu günün konusu sigorta primi destekleri.Daha önceki uygulamalarda yatırım teşvikleri içinde sadece sigorta primi işveren desteği varken, yeni uygulamada sigorta primi işçi hissesi desteği de sisteme dahil edilmiştir. Aşağıda her iki destekten de bahsedilecektir. 1. Sigorta primi işveren hissesi desteği a) Destek tutarı ve süresi […]

Bireysel emeklilikten ayrılanlara vergi iadesi yapılacak

MÜJDENİN eli kulağında..Yakında bir yasa çıkacak ve bireysel emeklilik sisteminden ayrılan yaklaşık 450 bin kişiye, “vergi iadesi” yapılacak. Böylelikle, bu köşede ısrarla dile getirdiğimiz, bireysel emeklilik sistemindeki “vergi sorunu”, önerimiz doğrultusunda çözümlenmiş olacak. OLAY NEYDİ? Bireysel emeklilik sistemine giren ve şu ya da bu nedenle 10 yıllık süre dolmadan ayrılanlara, “ana para +nema” ödemesi yapılırken, […]

Yeni Toplu İş İlişkileri düzenimiz 4-Greve katılmayan işçi TİS’den yararlanamaz

Yeni Toplu İş İlişkileri düzenimiz 4 Greve katılmayan işçi TİS’den yararlanamaz TİS imzalayan işyerlerinde sanki İş Kanunu’ymuş gibi uygulanması gereken Toplu İş Sözleşmelerinin (TİS) şekli, yapılma usul ve esasları da önemli şekilde değişiyor… Kanun gereğince grev kararına uymayıp, greve katılmayan işine devam eden işçi grev sonunda imzalanan TİS’den yararlanamaz… TİS’den işyeri devri ile kurtulmaya son […]

HASTANEDE ÖLENİN BORCU SİLİNECEK

SOSYAL güvencesi olmadığı için hastane borçlarını ödeyecek mali durumu bulunmayan vatandaşların kamu hastanelerinde vefat etmesi halinde, borçları tahsil edilmeyecek. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, konuyla ilgili kararın 2 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi. Atasever, söz konusu kararla “Üniversiteler dahil kamu hastanelerinde sağlık hizmeti almakta iken vefat eden ve herhangi bir sebeple […]