TSE PERSONELİNE ARTIRIMLI HİZMET TAZMİNATI İÇİN SON İKİ GÜN-HİZMET BORÇLANMASINDA ARTIŞTAN ETKİLENMEDEN BORÇLANMADA SON BİR AYIN ÖNEMİ

TSE PERSONELİNE ARTIRIMLI HİZMET TAZMİNATI İÇİN SON İKİ GÜN-HİZMET BORÇLANMASINDA ARTIŞTAN ETKİLENMEDEN  BORÇLANMADA SON BİR AYIN ÖNEMİ   02/11/2011 Tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında düzenlenerek yayımı tarihi olan 02/11/2011’de yürürlüğe giren 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kanunun Geçici 8’inci maddes 02.11.2011 tarihinden itibaren aşağıdaki şekli ile yürürlüğe girmiştir.   Geçici Madde 8′ e göre   TSE […]