6111 sayılı Kanuna göre peşin ödeme tercihi ile yeniden yapılandırılmış Kurumumuz alacaklarının ödeme süresi

GENELGE 2011 – 56 Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; – 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) bendinde, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi […]