Sosyal güvenlikte ülkemizin gerçekleri

Sosyal Güvenlik Uygulamalarının yasaya ve Hukuka uygun bir şekilde yapılmasının temel ve en önemli gerekçeleri; Adaletli bir uygulama biçiminin ortaya konulması ve halkın kendi Anayasasında  belirleyip kabul ettiği,  Anayasa hükümlerinin yerine getirilmesi,toplumda uygulamalarla ilgili güven ortamının sağlanması, eşitlik ilkelerinin zaafa Uğramadan yasa ve hukuk güvencesi ve teminatı altında korunması gelmektedir.Ülke insanımızın yaşam biçiminin toplumsal düzendeki […]