SGK Prim Borçları İçin Temizlik Harekâtı (2) – Nevzuhur Bağ-Kur Basamak Borçlarına Son

  SGK Prim Borçları İçin Temizlik Harekâtı – 2 Sosyal güvenlikte pansuman niteliğindeki “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına” ilişkin getirilen değişiklikleri sizin için irdelemeye bugün de devam ediyoruz.Nevzuhur Bağ-Kur Basamak Borçlarına SonTasarı ile getirilen önemli değişikliklerinden bir diğeri de Bağ-Kur sigortalılarının nevzuhur borçlarını gideriyor. Bilindiği […]