Yeni teşvik sistemi – vergi indirimi

1 Haziran 2012 tarihli DÜNYA’da yayımlanan makalede, yeni teşvik sistemini kısaca özetlemiş, her bir teşvik unsuruna ilişkin konuları başka makalelere bırakmıştım.Diğer teşvik unsurları başka makalelerin konusu olarak bırakılarak, yatırım teşviklerinin en önemli parçası olan kurumlar vergisi indiriminden aşağıda ana hatlarıyla bahsedilecektir. Yasal düzenleme Kurumlar vergisi indirimiyle ilgili yasal düzenleme Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde yer almaktadır.15 Haziran […]