YOL VE GÜNDELİK GİDERLERİNİN ÖDEME ESASLARI(YAZI DİZİSİ-1)

YOL VE GÜNDELİK GİDERLERİNİN ÖDEME ESASLARI Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, tedavileri nedeniyle yapmış oldukları yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin nasıl karşılanacağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 65. maddesi ile hükme bağlanmıştır. Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri MADDE 65- Hekimin veya diş hekiminin muayene veya tedavi sonrası […]