Şirket ortakları SSK'lı olabilir mi?

Şirket ortakları SSK’lı olabilir mi? Değerli okurlarım bugünkü yazımda yine güncel olan bir konuyu şirket ortaklarının, ortaklıkları devam ediyor iken, 4-a Kapsamında SSK Sigortalısı olabileceklerini açıklayacağım. 25.02.2011 tarih ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa bilindiği gibi, sadece borçların yapılandırılması ve matrah artırımı hususlarını […]